فولکس پرداخت غرامت 4,3 میلیارد دلاری را گردن گرفت

تلخی نبود آیت الله هاشمی؛ تهدیدی که می‌تواند فرصت شود
فولکس واگن با پذیرش جرم نصب موتورهای دارای نقص فنی در آمریکا، پرداخت 4,3 میلیارد دلار غرامت را گردن گرفت.

تلخی نبود آیت الله هاشمی؛ تهدیدی که می‌تواند فرصت شود