تساوی استقلال خوزستان و سپاهان در اهواز/ نفت تهران حریف پدیده نشد

تلاش یک نقاش برای نزدیکی غرب و شرق
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و سپاهان با تساوی به پایان رسید.

تلاش یک نقاش برای نزدیکی غرب و شرق