ناوگان اتوبوسرانی اردبیل بازسازی می‌شود

تلاش کنگره برای قدرت دادن به ترامپ در برابر روسیه، ایران و سوریه
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل با بیان اینکه بازسازی ناوگان اتوبوسرانی از اولویت‌های سازمان است افزود: تاکنون 5 دستگاه اتوبوس به صورت کامل بازسازی شده است و 80 درصد از اتوبوس‌ها نیز در حال بازسازی است.

تلاش کنگره برای قدرت دادن به ترامپ در برابر روسیه، ایران و سوریه