کشف شاهدانه و تریاک در بسته‌های پستی

تلاش معاون ترامپ برای آرام کردن چینی‌ها
درجریان بازرسی ماموران گمرک در فرودگاه امام خمینی(ره) مقادیری مواد مخدر کشف شد.

تلاش معاون ترامپ برای آرام کردن چینی‌ها