واکنش اتحادیه عرب نسبت به محدودیت‌های مهاجرتی آمریکا

تلاش برای امکان تشخیص سرطان پوست با موبایل
مهر نوشت: اتحادیه عرب نسبت به محدودیت هایی که واشنگتن درباره سفر اتباع چندین کشور به آمریکا اعمال نموده است، ابراز نگرانی کرد.

تلاش برای امکان تشخیص سرطان پوست با موبایل