قمر پاندورای زحل در نمای نزدیک/عکس روز ناسا

تقویم های سنتی را چگونه بخوانیم و بفهمیم!
دهانه‌های قمر کوچک پاندورای زحل از نزدیک چگونه به نظر می‌رسند؟ برای فهمیدن این موضوع، فضاپیمای رباتیک کاسینی متعلق به ناسا دو هفته‌ی پیش از کنار این قمر عجیب گذر کرد.

تقویم های سنتی را چگونه بخوانیم و بفهمیم!