بازدید مشاور وزیر بهداشت از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی خرم آباد

تقدیر از ۶۸ خانواده شهید دانش آموز بروجرد /ضرورت نامگذاری خیابانهای شهرها بنام شهدا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سید ابراهیم رئیسیون مشاور اقتصادی وزیر بهداشت از بیمارستان جایگزین شهدای عشایر در مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند درخرم آباد بازدید بعمل آوردند

تقدیر از ۶۸ خانواده شهید دانش آموز بروجرد /ضرورت نامگذاری خیابانهای شهرها بنام شهدا