استارت فیروز کریمی در نفت آبادان با برد

تقاضای اروپایی‎ها برای خرید محصولات ایرانی
تیم فوتبال نفت آبادان با سرمربیگری فیروز کریمی صبای قم را شکست داد.

تقاضای اروپایی‎ها برای خرید محصولات ایرانی