واکنش ایران به حمله تروریستی در مصر

تغییر مهم در آرژانتین؛ سمپائولی سرمربی جدید آلبی سلسته
سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در مصر که منجر به کشته شدن 26 نفر شد را محکوم کرد.

تغییر مهم در آرژانتین؛ سمپائولی سرمربی جدید آلبی سلسته