حکم قصاص قاتل ستایش تایید شد

تغییر در روش به معنای الگوپذیری ازغرب نیست
غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نشست خبری یکصد و ششم خود به موضوع قاتل ستایش پرداخت.

تغییر در روش به معنای الگوپذیری ازغرب نیست