سخنگوی کاخ سفید: طرح شکست داعش تدوین شده است

تعیین تاریخ تولد نوزادان؛ مُد عجیب و غریب این روزها!
واحد مرکزی خبر نوشت: شون اسپایسر گفت رئیس جمهور ترامپ، طرحی را برای شکست دادن داعش دریافت کرده است. این طرح را وزیر دفاع و گروه مشاوران رئیس جمهور در حوزه امنیت ملی تدوین کرده اند.

تعیین تاریخ تولد نوزادان؛ مُد عجیب و غریب این روزها!