مشاور عالی رهبر انقلاب: احتمال جنگ خارجی علیه ایران بسیار اندک و سخت است

تعویق کارگاه آموزشی استاد یونانی در ایران
مهر نوشت:مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: وضعیت منطقه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که احتمال جنگ خارجی علیه ما بسیار سخت و اندک است.

تعویق کارگاه آموزشی استاد یونانی در ایران