با چه گیاهانی هوای خانه و محل کارتان را تصفیه کنید؟/فهرست تحقیقات ناسا

تعویق حکم حبس خبرنگار ارومیه‌ای
آلودگی هوا این روزها همه را کلافه کرده است. در خانه و محل کارتان اما نگهدای از گیاهان می‌تواند هوای بهتری حداقل در فضای بسته برایتان فراهم کند. ناسا فهرست پیشنهادی گیاهان خاصی برای این کار دارد که بهترین تصفیه هوا را فراهم می‌کنند.

تعویق حکم حبس خبرنگار ارومیه‌ای

دانلود برنامه ایمو