فیلم | لحظه ورود مهاجمین به ساختمان باشگاه شبانه در ترکیه

تعداد و ملیت کشته‌شدگان استانبول مشخص شد
رسانه‌های ترکیه‌ای ویدئوی تازه‌ای منتشر کرده‌اند که لحظه ورود مهاجمین به ساختمان را نشان می‌دهد.

تعداد و ملیت کشته‌شدگان استانبول مشخص شد