ژاپن به روسیه اعتراض کرد

تعداد مصدومان حادثه برخورد دو قطار در سمنان به ۷۰ نفر رسید/ اسامی تعدادی از مصدومان
ایرنا نوشت: اجرای برنامه روسیه برای تقویت توان دفاعی این کشور در چهار جزیره کوریل واقع در اقیانوس آرام با استقرار سامانه های پیشرفته موشکی، سبب اعتراض رسمی وزارت امور خارجه ژاپن شد.

تعداد مصدومان حادثه برخورد دو قطار در سمنان به ۷۰ نفر رسید/ اسامی تعدادی از مصدومان