برای حمایت از تیم‌ملی و حضور پرشور هواداران، دیدار ایران و چین رایگان شد

تصویر یک سفره هفت سین متفاوت در اینستاگرام روحانی
رییس فدراسیون فوتبال گفت:دیدار ایران مقابل چین رایگان خواهد بود.

تصویر یک سفره هفت سین متفاوت در اینستاگرام روحانی