فیلم | تصادف دو‌دستگاه تریلی درجاده ترانزیتی آذربایجان غربی

تصویر منتشرشده از نوکیا ۸ به قیمت ۴۶۵ دلار در سایت چینی
تصادف دو‌دستگاه تریلی درجاده ترانزیتی ایواوغلی چایپاره استان آذربایجان غربی

تصویر منتشرشده از نوکیا ۸ به قیمت ۴۶۵ دلار در سایت چینی