نشست ۳ جانبه جابری انصاری و معاونان وزرای خارجه روسیه و ترکیه درباره اجلاس آستانه

تصویر عجیب و غریب بازی پرسپولیس و سایپا!
ایرنا نوشت: نشست سه جانبه جابری انصاری و معاونان وزرای امور خارجه روسیه و ترکیه در خصوص اجلاس آستانه در مسکو برگزار شد.

تصویر عجیب و غریب بازی پرسپولیس و سایپا!