بازی ویرانگر ترامپ با اتحادیه اروپا!

تصویر خارق‌العاده عبور هواپیما از مقابل ماه/عکس روز ناسا
در حاشیه حمایت ترامپ از فروپاشی اتحادیه اروپا، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

تصویر خارق‌العاده عبور هواپیما از مقابل ماه/عکس روز ناسا