طرح جدید وزارت صنعت، گمرک و مرکز اصناف برای حمایت از تجارت رسمی

تصویری جدیدی از قدرتمندترین موشک جهان را ببینید
مهمترین مزیت‌های این طرح امکان ثبت سفارش صرفاً توسط نمایندگی‌های رسمی بوده و با اجرایی شدن آن امکان ثبت سفارش بنام افراد غیرمرتبط ازجمله دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف وجود نخواهد داشت.

تصویری جدیدی از قدرتمندترین موشک جهان را ببینید