کسی به پرسپولیس گل زد که قرمزها سرکارش گذاشتند!

تصویری از یک رکورد افتخارآمیز شهریار/ دایی بالاتر از پله، زلاتان، پوشکاش و رونالدو!
علی عبدالله زاده در دقیقه 39 بازی با پرسپولیس برای نفتی ها گل زد.

تصویری از یک رکورد افتخارآمیز شهریار/ دایی بالاتر از پله، زلاتان، پوشکاش و رونالدو!