طبیعت‌گردی در پایان نوروز/ دیدار با دریاچه بیضی و غار هفت طبقه

تصویری از کری‌خوانی برای استقلال توسط شکارچی کوسه!
مسیر هفتمین طبیعت‌گردی نوروز ۹۶ به سمت قزوین و زنجان است؛ بعد از دیدار از این دو شهر تاریخی، اگر فرصت داشتید می‌توانید به سمت همدان بروید و بازگشت شما از جاده همدان – تهران باشد

تصویری از کری‌خوانی برای استقلال توسط شکارچی کوسه!