با 500 هزار تومان به سفر زمستانی بروید!

تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان
توریسم نوشت: بسیاری از افراد به دلیل آگاه نبودن از هزینه های سفر اعم از هزینه بلیت رفت و آمد، هزینه اقامت در هتل و هزینه خورد و خوراک در سفر ممکن است کلا قید سفر را بزنند و یا آن را به زمان دور و وقت مناسب شدن مقدار پس اندازشان موکول کنند، وقتی که شاید هرگز نرسد!

تصویری از مراسم شب یلدا بر سر مزار کاپیتان