پاسخ دادستان کل درباره احتمال تأخیر در اجرای حکم اعدام بابک زنجانی و پرونده احمد منتظری

تصویری از فردی که جرات کرد روی صورت علی‌دایی کیک بمالد!
مهر نوشت: دادستان کل کشور در خصوص احتمال تاخیر در اجرای حکم بابک زنجانی، گفت: فعلا باز گرداندن اموال مهم است و بحث تاخیر در اجرای حکم مطرح نیست.

تصویری از فردی که جرات کرد روی صورت علی‌دایی کیک بمالد!