نتیجه بررسی پرونده پزشکی عارف لرستانی اعلام شد

تصویری از ستاره تیم‌ملی در استادیوم بارسلونا
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و وی بر اثر سکته فوت کرده است.

تصویری از ستاره تیم‌ملی در استادیوم بارسلونا