افزایش شش درجه‌ای دمای تهران

تصویری از رختکن تیم‌ملی در آستانه بازی با توگو
ایرنا نوشت: مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: در 48 ساعت آینده دمای هوای تهران شش درجه افزایش می یابد.

تصویری از رختکن تیم‌ملی در آستانه بازی با توگو