تأکید سازمان جهانی گمرک بر فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی

تصویری از حمله شبانه پرسپولیسی‌های خشمگین به کسی که اوکراینی‌ها را خرید!
کمیسیون خط مشی سازمان جهانی گمرک در فدراسیون روسیه برگزار شد.

تصویری از حمله شبانه پرسپولیسی‌های خشمگین به کسی که اوکراینی‌ها را خرید!