موج تغییر فرمانداران به آذربایجان غربی رسید

تصویری از حضور مادر یک ملی‌پوش در سالن کشتی
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا فرماندار شهر سردشت در جنوب آذربایجان غربی و فرماندار خوی در شمال این استان تغییر پیدا کردند.

تصویری از حضور مادر یک ملی‌پوش در سالن کشتی