سرانجام امیرخان حاج‌رضایی هم تیم کی‌روش را ستود!

تصویری از بالاترین نشان استقامت کشتی دنیا در دستان قهرمان آرمیده
فرهنگستان فوتبال یادداشتی از امیر حاج‌رضایی درباره تیم‌ملی منتشر کرد.

تصویری از بالاترین نشان استقامت کشتی دنیا در دستان قهرمان آرمیده

دانلود shareit