راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی است

تصویب محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی استان اردبیل با مساحت تقریبی ۳۴۰۰۰ هکتار
استاندار چهارمحال و بختیاری در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح راه نجات اقتصاد کشور را توجه به اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: پروژه های دانش بنیان باید در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی پذیرفته شوند.

تصویب محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی استان اردبیل با مساحت تقریبی ۳۴۰۰۰ هکتار