کمبود متخصصان رشته سونوگرافی در زنجان

تصور غلط زنان درباره سقط جنین
یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود مراکز سونوگرافی و رادیولوژی نه فقط در استان بلکه در سراسر کشور کمبود متخصصان رشته سونوگرافی و رادیولوژی است.

تصور غلط زنان درباره سقط جنین