مرتضی نبوی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حال افزایش است

تصاویر |  دیدار رییس‌جمهور مولداوی با دکتر روحانی
مهر نوشت: مدیر مسئول روزنامه رسالت گفت: آمریکا یک کشور ابر قدرت است اما امروز قدرت آن رو به افول است در حالی که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حال افزایش است.

تصاویر |  دیدار رییس‌جمهور مولداوی با دکتر روحانی