نقش جوانان و بانوان در صنعت نفت پر رنگ‌تر می‌شود

تصاویر | ۷ روز فرصت دارید تا ابن نمایشگاه را در تهران ببینید
وزیر نفت با بیان این که برنامه وزارت نفت در دولت دوازدهم ادامه طرح ها و برنامه های جاری با روحیه جدید است، تاکید کرد: در این دوره نقش جوانان و بانوان در صنعت نفت بیشتر خواهد شد و باید تجربه‌های پیشکسوتان به نسل جوان منتقل شود.

تصاویر | ۷ روز فرصت دارید تا ابن نمایشگاه را در تهران ببینید