ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است

تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان
دبیر کل کابینه وزرای ژاپن اعلام داشت که استقرار سامانه های موشکی روسیه در جزایر ایتوروپ و کوناشیر ( کوریل ) بر مذاکرات بین مسکو و توکیو تاثیر گذار نخواهد بود.

تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان