آینده پرسپولیس از دید برانکو

تصاویر | گونه‌های در حال انقراض در دهکده طبیعت قزوین
برانکو در پستی اینستاگرامی از جوانان تیمش به عنوان آینده‌سازان پرسپولیس یاد کرد.

تصاویر | گونه‌های در حال انقراض در دهکده طبیعت قزوین