فیلم | توضیحات وزیر کشور ایتالیا درباره کشته شدن مظنون حمله برلین

تصاویر | کنفرانس بزرگ مطبوعاتی پوتین | پلاکاردهای مشکلات و درخواست‌های خبرنگاران
وزیر کشور ایتالیا درباره کشته شدن انیس امری مظنون حمله برلین به ضرب گلوله پلیس میلان توضیح می‌دهد.

تصاویر | کنفرانس بزرگ مطبوعاتی پوتین | پلاکاردهای مشکلات و درخواست‌های خبرنگاران