توسعه پایدار شهری نتیجه اعتماد بخش خصوصی به شهرداری است

تصاویر | کنسرت کیهان کلهر در همدان
شهردار اصفهان حضور سرمایه‌گذاران در کنار شهرداری را نشان از اعتماد بخش خصوصی به شهرداری دانست و اظهار کرد: برای من این امر بسیار با ارزش است که سرمایه‌گذاران به شهرداری اعتماد کرده و ما را در توسعه پایدار شهر اصفهان همراهی می‌کنند.

تصاویر | کنسرت کیهان کلهر در همدان