قیمت دلار واردکنندگان

تصاویر | کنسرت محمد علیزاده
ایسنا نوشت: دلار واردکنندگان ۳۶۰۰ تومان شد.

تصاویر | کنسرت محمد علیزاده