تصاویر | تیراندازی در فرودگاه فلوریدا با حداقل ۵ کشته

تصاویر | کنسرت شهرام و حافظ ناظری در آمل
تیراندازی در فرودگاه «فورت لادرداله» فلوریدا در آمریکا ۵ کشته و ٨ مجروح برجای گذاشت.

تصاویر | کنسرت شهرام و حافظ ناظری در آمل