توضیحات هواپیمایی تابان درباره حادثه فرودگاه مهرآباد

تصاویر | کلیساهای مریم و میناس مقدس
ایسنا نوشت: شرکت هواپیمایی تابان اعلام کرد سانحه امروز به دلیل نقص فنی در هواپیمای بوئینگ MD این شرکت اتفاق افتاده اما با توجه به بازگشت هواپیما به باند تمام مسافران سالم هستند.

تصاویر | کلیساهای مریم و میناس مقدس