تصاویر | کاهش شدید آب سد خیرآباد

تصاویر | کافه انگشتر | کافه‌ای متفاوت از آنچه تاکنون دیده‌اید
کاهش شدید آب سد خیرآباد نیکشهر در چابهار را می‌توانید در تصاویر زیر ببینید.

تصاویر | کافه انگشتر | کافه‌ای متفاوت از آنچه تاکنون دیده‌اید