تولد نادر جنینی که پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود

تصاویر | کارتن‌هایی که نان می‌شوند
ایسنا نوشت: در اتفاقی نادر در فرانسه یک جنین 30 هفته ای به رغم اینکه پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود، زنده و سالم به دنیا آمد و اکنون به حیاتش ادامه می‌دهد.

تصاویر | کارتن‌هایی که نان می‌شوند