گرداب کیهانی که خیلی از ما دور نیست/عکس روز ناسا

تصاویر | چوب‌لباسی‌های مدرن
این گرداب کیهانی بزرگ پر از گاز و غبار ۱۵۰ سال نوری قطر دارد و خیلی از ما دور نیست. این سحابی در قسمت جنوبی سحابی رتیل و ابر ماژلانی بزرگ قرار گرفته است.

تصاویر | چوب‌لباسی‌های مدرن