تصاویر | جلسه مجمع تشخیص | گفتگوی ناطق‌نوری و حداد و حضور جنتی و جلیلی

تصاویر | پلمپ ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

تصاویر | پلمپ ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد