صادرات گلخانه به عراق و ترکمنستان

تصاویر | پرواز پرندگان مهاجر در سواحل بوشهر
باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 345 تن اتاقک گلخانه با تجهیزات کامل از کشور صادر شده است.

تصاویر | پرواز پرندگان مهاجر در سواحل بوشهر