تشکیل دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان/ ساماندهی زنان سرپرست خانوار در ۲۶۰ شرکت تعاونی

تصاویر | وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد
مهر نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان با عضویت ۲۱ هزار و ۲۳۷ نفر در کشور تشکیل شده است.

تصاویر | وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد