تصاویر | هوای مه‌آلود این روزهای انگلیس

تصاویر | ورود پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام از مرز باشماق مریوان به کشور
در گزارش زیر تصاویری را مشاهده می‌کنید که به خوبی نشان می‌دهد هوای سرد و مه‌آلود زمستانی تا چه حد جنوب انگلیس را فرا گرفته است.

تصاویر | ورود پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام از مرز باشماق مریوان به کشور