هنوز نظر شورای نگهبان درباره تعریف «رجل مذهبی‌سیاسی» اعلام نشده است

تصاویر | هنر زیلو بافی در میبد یزد
علی اکبر اشعری در مطلب تازه خود درگروه نخبگان خبرآنلاین به موضوع تعریف رجل مذهبی‌سیاسی توسط شورای نگهبان پرداخته است.

تصاویر | هنر زیلو بافی در میبد یزد