هدف اصلی ایران در توسعه آزادگان جنوبی چیست؟

تصاویر | نواختن سوت قطارها در سالروز ورود حضرت امام(ره)
میدان آزادگان جنوبی در آینده‎ای نزدیک به مناقصه خواهد رفت و انتظار می‎رود این میدان به نقطه عطفی برای انتقال فناوری‎های ازدیاد برداشت به داخل کشور بدل شود.

تصاویر | نواختن سوت قطارها در سالروز ورود حضرت امام(ره)