پیشنهاد تعویض سیمرغ جشنواره فجر با یک نماد انقلابی/ «ماجرای نیمروز» تندیس ققنوس را دریافت کرد

تصاویر | نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و صنایع وابسته در گرگان
ابوالقاسم طالبی در مراسم ششمین دوره جایزه سینمایی ققنوس پیشنهاد داد تندیس این جایزه و جشنواره فیلم فجر با نمادهایی انقلابی تعویض شوند.

تصاویر | نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و صنایع وابسته در گرگان